logo
Vítejte na stránkách dobrovolných hasičů Holany.
Nová verze webu

Poskytovat nejen velkou pomoc při zásazích,ale i tu drobnou,každodenní,je hlavní náplní činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Holanech.
V předválečném a válečném období působili v Holanech němečtí hasiči.
Po roce 1945 se poslání pomáhat druhým ujala již česká jednotka,která čítala zhruba dvacet osm členů.
Český sbor kromě základních povinností na úseku požární ochrany,organizoval i různé kulturní akce,mezi něž například patřily dnes již legendární hasičské plesy.
Hasiči v Holanech rovněž asistovali také na pohřbech,kdy nosili rakve a spouštěli je do hrobů. V průběhu let se ale jednotka vyvíjela a prošla řadou změn i ve své činnosti.
Na začátku nového tisíciletí jsme byli zařazeni do kategorie JPO III. To znamená že vyjíždíme jak při větších událostech na pomoc profesionálním hasičům,ale také k vlastním zásahům.
Vzhledem k tomu že v okolí Holan jsou většinou lesy a pole, není tedy těžké si domyslet, že právě tam směřuje většina zásahů.

Nová verze webu